LEGEA 118 din 2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă

Această pagină vă prezintă informații actuale despre legea 118 din 2007, Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă (OPMCA), precum și despre organizațiile OPMCA și UPMCA.

Parlamentul României a adoptat la data de 2 mai 2007 Legea Nr. 118 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă.

Capitolul II al legii 118/2007 reglementează «Dreptul de practică și organizarea activităților de medicină complementară/alternativă»

Articolul 4 al acestei legi spune:

«Art. 4. – (1) Activitățile și practicile de medicină complementară/alternativă pot fi exercitate de următoarele categorii profesionale, în condițiile prevăzute de lege:

  1. a) medici, medici dentiști și farmaciști;
  2. b) psihologi;
  3. c) absolvenți ai altor instituții de învățământ superior.

(2) Pentru a deveni practicieni de medicină complementară/alternativă, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să posede autorizația de liberă practică eliberată, conform legii, de Ministerul Sănătății Publice cu avizul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar.»

Art. 5 al legii 118 din 2007 sună astfel:

«Art. 5. – Autorizația de liberă practică de medicină complementară/alternativă se eliberează pe baza următoarelor acte:

  1. a) diploma eliberată de instituția de învățământ superior sau atestatul ori certificatul de pregătire specifică în domeniu;
  2. b) certificat de cazier judiciar;
  3. c) certificat de sănătate;
  4. d) avizul Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.»

In acest articol 5 litera d) este menționat pentru prima dată acest Ordin al Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.

Articolul 6 al legii 118 din 2007 specifică ce este acest Ordin al Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă:

«Art. 6. – (1) In vederea exercitării medicinei complementare/alternative, practicianul de medicină complementară/alternativă aderă la Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.

(2) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se organizează și funcționează ca organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, având ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de practician de medicină complementară/alternativă.

(3) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se organizează și funcționează la nivel teritorial și național.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

(5) Autorizația de liberă practică a practicienilor de medicină complementară/alternativă se reînnoiește obligatoriu la interval de 3 ani de către Ministerul Sănătății Publice cu avizul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar.»

Prin urmare, acest Ordin al Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă (prescurtat OPMCA) este conform legii «o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică» al cărei regulament de organizare și funcționare «se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.»

Pană la ora actuală, anul 2021, nu există o astfel de organizație Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă al cărei regulament de organizare și funcționare să fi fost aprobat prin ordin de ministru al sănătății.

Acest lucru ne-a fost confirmat de Ministerul Sănătății.

La articolul 26 ale acestei legi se menționează «In aplicarea prezentei legi Ministerul Sănătății Publice emite norme metodologice, în termen de un an de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.»

Din păcate nici aceste norme metodologice nu au apărut pană la ora actuală, anul 2021. Ministerul Sănătății pur si simplu nu și-a făcut treaba. Iar atunci când statul nu-și face treaba apare un vid legislativ.

Acest vid legislativ deschide portița pentru situații demne de Absurdistan.

Momentan, vorbim tot de anul 2021, există în România cel puțin două organizații private care afirmă ca ele sunt singurele în măsură să emită avize ale Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă. Una dintre organizații pretinde că și-a înregistrat o marcă «OPMCA – Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară si Alternativă» și se autodeclară singura organizație îndreptățită să utilizeze această denumire. Această afirmație este FALSĂ!

În anul 2015, o persoană cu domiciliul în Strada Câmpia Libertății a încercat înregistrarea mărcii «OPMCA – Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară și Alternativă» ca marcă VERBALĂ, deci a încercat să înregistreze această denumire în sine ca marcă, ceea ce a fost RESPINS. Acest lucru poate fi verificat de oricine la registrul mărcilor.

În anul 2016, cineva înființează Firma «SC ASOCIATIA UPMCA – UNIUNEA PRACTICIENILOR DE MEDICINA COMPLEMENTARA SI ALTERNATIVA BIO – SAN» cu sediul tot în Strada Câmpia Libertății, mai exact Câmpia Libertății 27 Bl. 42 Sc. 1 Etaj Parter Ap. 4 – București Sector 3.

În 2017, Firma «SC Asociația UPMCA – Uniunea practicienilor de Medicină Complementară și Alternativă BIO – SAN» are ideea genială de a înregistra o marcă COMBINATĂ, adică o combinație de elemente verbale și figurative.

Practic ei au înregistrat o SIGLĂ, un logo, în cadrul căreia apare denumirea «OPMCA – Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară si Alternativă». Marca lor înregistrată este această siglă, și nimic altceva. Ei însa continuă să afirme cu fiecare ocazie că dețin marca pentru denumirea «OPMCA – Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară si Alternativă» ca atare, ceea ce este evident FALS.

Această organizație merge chiar mai departe cu afirmațiile false, susținând și avertizând persoane interesate că Ministerul Sănătății nu deține drepturile asupra denumirii «Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară si Alternativă». Deținem e-mailuri care confirmă acest lucru.

Din fericire acest lucru nu este numai fals, acest lucru nu este posibil. Dacă așa o bălărie ar fi posibilă, cândva i-ar putea veni cuiva ideea genială de a înregistra marca «taxa pe valoarea adăugată» pentru ca apoi să fie singura organizație îndreptățita de a încasa TVA. Bună idee, nu?

Pe lângă această gogomănie, Regulamentul organizației «SC Asociația UPMCA – Uniunea practicienilor de Medicină Complementară și Alternativă BIO – SAN» oricum nu este aprobat de Ministerul Sănătății.

Sperăm ca într-o zi să fie verificată și legalitatea folosirii Stemei României pe documentele emise de astfel de organizații private.

A doua organizație de care vorbim a înființat in anul 2008 o asociație cu numele Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă. În cazul lor cel puțin este vorba de o organizație și nu de o marcă pentru o siglă. Regulamentul lor este însă de asemenea fără aprobare prin ordin emis de Ministrul Sănătății.

Documentele emise de aceste organizații nu sunt si nu pot fi cele conform legii 118 din 2007. Aceste documente sunt pur si simplu fără valoare pentru cineva care dorește sa practice medicina complementară/alternativă in mod LEGAL in Romania.

Dar până când Ministerul Sănătății își va face treaba, rămâne un vid legislativ și o junglă de organizații și avize. Colegiul Medicilor din Romania a făcut mai multe sesizări legate de legea 118 din 2007, de lipsa normelor metodologice, precum și de acreditări și diverse alte aspecte pe acest subiect. Acestea pot fi găsite de oricine online. Cert este că la ora actuală pacienții sunt cei care suferă, ei neavând posibilitatea de a alege un terapeut verificat și acreditat conform legii.

Până când această situație se va schimba, pare cea mai bună idee, în cazul în care un pacient dorește tratament de medicină complementară/alternativă, vizita la un medic școlar care oferă și terapii complementare, sau măcar a unei clinici în care este cel putin un medic.

27 august 2021

P.S. Cum ne aflăm în plină pandemie Covid-19, iată și o mostră de «calitate» a recomandărilor acestei UPMCA pentru tratament Covid. Controlul medicinei complementare/alternative de către organe COMPETENTE este absolut necesar, lipsa lui costă vieți!